การบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

  1. พิสิฐ  กองลำเจียก  จำนวน 100 บาท

การสนับสนุนจากหน่ายงานทางราชการ

ยังไม่มี

การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

ยังไม่มี

การสนับสนุนทางอ้อมโดยโฆษณากับ HCTV

สนับสนุนทางอ้อมโดยโฆษณากับสื่อต่างๆ ของ บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (HCTV)  ได้แก่ สถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีท้องถิ่นราชบุรี  HCTV ช่อง 7,สถานีวิทยุชุมชน FM 91.75 MHz คลื่นประชาชนคนราชบุรี ,เว็บไซต์ ข่าวราชบุรีออนไลน์, เว็บไซต์รวมข่าวราชบุรี, เว็บไซต์ข่าวสั้นราชบุรี
ดูอัตราค่าโฆษณา

รายได้จากที่อื่นๆ

  1. วันที่ 1 เม.ย.2554  ได้รับเงินจาก GOOGLE, INC 1600 AMPHITHEATRE PARKWAY MOUNTAIN VIEW, CA 94043 ค่าโฆษณา Google AdSence จำนวน 3,063.05 บาท (USD101.56)
  2. วันที่ 3 ต.ค.2554 ได้รับเงินจาก GOOGLE, INC 1600 AMPHITHEATRE PARKWAY MOUNTAIN VIEW, CA 94043 ค่าโฆษณา Google AdSence จำนวน 3,222.48 บาท (USD103.75)