รายได้จากที่อื่นๆ

  1. วันที่ 1 เม.ย.2554  ได้รับเงินจาก GOOGLE, INC 1600 AMPHITHEATRE PARKWAY MOUNTAIN VIEW, CA 94043 ค่าโฆษณา Google AdSence จำนวน 3,063.05 บาท (USD101.56)
  2. วันที่ 3 ต.ค.2554 ได้รับเงินจาก GOOGLE, INC 1600 AMPHITHEATRE PARKWAY MOUNTAIN VIEW, CA 94043 ค่าโฆษณา Google AdSence จำนวน 3,222.48 บาท (USD103.75)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น